Referat Årsmøtet 2013

Referat Årsmøtet 2013

Dato: 06.mars 2013 Sted: Ulf Thoresenrommet Jarlsberg travbane, 22 møtte til årsmøte   1.Valg av møteleder: Torbjørn Kverneland. 2. Valg av to til å underskrive protokollen: Eleanor Scønning og Cathrine Askim 3. Årsmelding: Årsmeldingen ble lest opp av Elisabeth...
Tidligere aktiviteter

Tidligere aktiviteter

Bilder og referat fra tidligere år er enda ikke blitt flyttet over til de nye sidene våre. Ser du etter noe fra 2012 eller tidligere kan du fortsatt gå inn på vår gamle hjemmeside og lete i arkivet – www.vfhl.net.  Så snart vi har fått flyttet dette over, vil...