25.mars 2022 – kl 19.00

Gamle stasjonen Revetal

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg
• Leder
• 2 x Styremedlemmer
• 3 x Varamedlemmer
• 2 x Revisorer
• Nytt medlem til valgkomiteen

7. Innkomne sake

Det vil bli servering av pizza på stasjonen etter årsmøte, og mulighet for sosial hygge etter mange måneder uten altfor mye sosialt 🙂 Håper vi ser deg der, ta med venner og kjente. Vestfold fjordhestlag spanderer brus og pizza.

Vi ønsker påmelding til årsmøte, det kan du gjøre på mail til post@vestfoldfjordhestlag.no eller fylle ut skjema her: