Jarlsberg Travbane  Ulf Thoresen-rommet

kl 19.30 – 22.mars 2023

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg
• Leder
• Styremedlemmer
• Varamedlemmer
• Revisorer
• Nytt medlem til valgkomiteen

7. Innkomne saker

Etter årsmøte blir det medlemsmøte med servering av Pizza og vi snakker om året som kommer.

Vi har også bestilt en klær med logo fra Hesteprodukter som vi vil vise frem. Det vil da bli mulighet til å bli med på en felles bestilling slik at man ikke trenger å betale frakt 🙂

Se hele kolleksjonen til Vestfold fjordhestlag: https://www.hesteprodukter.no/categories/vestfold-fjordhestlag