Årsmøte Vestfold fjordhestlag

Årsmøte vil bli avholdt på Teams i år, Saksliste: 1. Valg av møteleder 2. Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Fastsetting av medlemskontingent 6. Valg Følgende er på valg• Leder• Styremedlemmer• Varamedlemmer• Revisorer• Nytt medlem...

Avlyst – Årsmøte

Jarlsberg Travbane  Ulf Thoresen-rommet kl 19.00 – 26.mars 2020 Saksliste: 1. Valg av møteleder 2. Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Fastsetting av medlemskontingent 6. Valg Følgende er på valg• Leder• Styremedlemmer•...