Kirsten Aasvang og Tone Wien kommer og holder foredrag med tema høver og hovlidelser.
Det blir servering av grøt og saft.
Medlemsmøte er gratis for medlemmer og 50 for andre.
Alle er hjertelig velkomne 🙂
Vi ønsker påmelding for å vite hvor mange vi skal bestille mat til.