Siste nytt fra Vestfold fjordhestlag

Julemøte med foredrag

6.12.2023 Påmelding: https://forms.gle/Q9a6uMXFJ8ce483Z9 I år blir det temamøte med Kirsten Aasvang og Tone Wien som kommer å snakker om hoven og hovsykdommer. Vi serverer grøt og drikke fra kl 19.00 på Ulf Thoresenrommet på Jarlsberg Travbane. 50 kr per person - alle...

Brukshestkurs med Øystein Lien

Vi har gleden av å invitere til brukshestkurs med Øystein Lien på Nøtterøy ridesenter helgen 20.-22.10. Bindene påmelding innen 03.10 - vi lager ventelister ved stor pågang, medlemmer vil bli prioritert. Er du ikke medlem får du svar etter fristen om det er plass...

Jarlsbergutstillingen 2023

3.juni ble utstillingen på Jarlsberg arrangert i strålende vær. Det var i år 16 påmeldte hester, hvorav 15 møtte. Det ble delt ut ekstra premie til alle som stilte fjordhest fra laget. De fikk et gavekort tilsvarende verdien på en T-skjorte med trykt logo; 238 kr...

Brukshestridekurs på Fjære gård

Brukshestridekurs på Fjære gård

Vestfold fjordhestlag ønsker å invitere til brukshestridning med Øystein Lien på Fjære gård. Dette er et kurs i miljøtrening og mestring, og vil ta for seg hverdagslydighet og elementer som inngår i det å starte brukeshestkonkurranse. Man må ikke lenger kvalifisere...

Årsmøte 22.03.2023

Årsmøte 22.03.2023

Jarlsberg Travbane  Ulf Thoresen-rommet kl 19.30 - 22.mars 2023 Saksliste: 1. Valg av møteleder 2. Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Fastsetting av medlemskontingent 6. Valg• Leder• Styremedlemmer• Varamedlemmer• Revisorer•...

Referat julemøte 08.12.2022

Referat julemøte 08.12.2022

27 medlemmer tilstede. Referent Hanna Bolæren Sandvik Møtet startet med velkommen ved June, og videre gikk vi over til presentasjonsrunde av deltagerne der vi kort fortalte navn og hva vi drev med innen hest. Det var et stort aldersspenn blant deltagerne, og vi hadde...