Historien

Eva Pedersen og Magne Haugen tok initiativet til å starte et fjordhestlag i 1982. Det var ikke mange fjordhester i Vestfold på den tiden.

De første årene var det hovedsakelig voksne medlemmer i laget, som hadde fokus på avl av fjordhesten. Laget har hatt flere hingster opp gjennom årene, også i sameie med Nedre Buskerud fjordhestlag. Etter hvert viste ungdommen interesse for bruken av fjord- hesten, og i flere år ble det ble arrangert rideleir hos Magne Haugen. På slutten av 80-tallet var laget blant de mest aktive i landet. Det ble holdt mange medlemsmøter med ulike foredragsholdere, familiedager, kjørekurs og ridekurs.

Vestfold fjordhestlag arrangerte NM sammen med Jarlsberg Rideklubb i 1989 og i 1997.

I 2000 ble Vestfold fjordhestlag kåret til «årets lag» av Norges fjordhestlag.

Morodag og stevner

Hvert år arrangerer vi stevner og morodager av ulike typer.

Kanskje den mest populære av dem alle er OSEBERGDAGEN.  Tidlig på høsten var det «Osebergdagen» på Oseberg gård i Slagen. Dette er en dag for hele familien.  Her foregår det dressur, gymkhana, presisjonskjøring og turritt med og uten ledsager. Aktivitetene arrangeres i ulike klasser, og deltakerne står fritt til å ta utfordringene med eller uten hjelp.

Kjørekurs

Flere ganger i året arrangerer vi kjørekurs av ulike typer. I vår halvåret holdes kurset for nybegynnere og unghester. På høsten arrangeres det kurs for de mer erfarne. Vi har benyttet ulike instruktører som blant annet Olaf Nyby, Thor Juvet, Roger Heachlic og Lene Kragh. Kursene er populære, og for å sikre seg en plass er det en fordel å være tidlig ute med påmelding.

Ridekurs / NM – treninger

Ridekursene / våre arrangeres både innen og utendørs. Kursene ledes av erfarne og dyktige innleide instruktører. Antall ridekurs som arrangeres i året er avhengig av interessen. Det har også vært populært å arrangere private treninger.

Der deler vi erfaringer med hverandre, og dette er veldig lærerikt for noen og en hver.

Prøver lager også NM-treninger primært for dem som skal reise til Fjordhest NM, men er det plass på kursene kan alle delta.  Laget sponser en del av NM treningene for de som reiser til Fjordest NM.  Søknad må sendes innen det aktuelle året, og tilbakebetales etter at man har deltatt på Fjordhest NM.  Starter man på fjordhest NM kan man søke om å få dekket 100 kr av treninger man er på, dette utbetales i etterkant av NM, og må søkes om innen det året man har starter Fjordhest NM.  Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle hva man får dekket, det utgis også et fast beløp til alle som velger å reise til Fjordhest NM.

Medlemsmøter

Medlemsmøter blir avholdt 3-4 ganger pr. år. Her møtes hesteentusiaster til en trivelig prat og utveksling av erfaringer om fjordhesten. På hvert medlemsmøte engasjerer vi en foredragsholder som tar for seg aktuelle tema om hesten. Vi har blant annet hatt uttøyning for hest, politi og sikkerhet, veterinær, smed, fôring og mange flere.

På disse kveldene har vi også bytte dag, hvor man kan selge gammelt eller utstyr som ikke passer lenger. Meget populært, og hvem har vel ikke litt utstyr til overs eller du trenger noe nytt?

På vår hjemmeside:

www.vestfoldfjordhestlag.net blir det lagt ut bilder og resultater etter hvert arrangement. Hjemmesiden er også oppdatert med all informasjon til medlemmene.

 

Norges fjordhestlag

Vestfold fjordhestlag er et lokallag under Norges fjord-hestlag. Norges fjordhestlag ble stiftet i 1949, og har det nasjonale og internasjonale ansvaret for å ta vare på fjordhesten som rase.

Dette gjør de gjennom å:

– holde fjordhesten renraset og frisk

– stimulere til at fjordhesten er brukt til allsidige gjøremål

– medvirke til et planlagt avlsarbeid

– representere fjordhest-interessene, ovenfor styresmakter, samarbeidsparter og organisasjoner.

– hjelpe til med kjøp og salg av fjordhest i ut- og innland

«Fjordhesten» er Norges fjordhestlag sitt medlemsblad.

Bladet kommer ut flere ganger i året, og inneholder variert stoff for medlemmene i alle aldersgrupper.

Du kan også finne Norges fjordhestlag på Internett www.fjordhesten.no. Her finner du en aktivitetskalender for året, resultater fra utstillinger og konkurranser, en side for annonsering av fjordhest med med.