Dato: 06.mars 2013

Sted: Ulf Thoresenrommet Jarlsberg travbane, 22 møtte til årsmøte

 

1.Valg av møteleder: Torbjørn Kverneland.

2. Valg av to til å underskrive protokollen: Eleanor Scønning og Cathrine Askim

3. Årsmelding: Årsmeldingen ble lest opp av Elisabeth Avdal. Bemerkninger: Valg av minst 2 varamedlemmer, utelatt varamedlemmer i referat fra årsmøtet.

4. Regnskap: Karen Anne Holmefjord leste opp regnskapet. Bemerkninger: Ønske om at vi bør arrangere barneridning for promotering og tjene penger. Regnskapet bør ligge ved årsmeldingen. Bank og kasse var ikke med.

5. Fastsetting av medlemskontingent: Medlemskontingenten forblir 200 kr for hovedmedlemmer, og 25kr for familiemedlemmer. 250 for familiemedlemskap.

6. Valg: Valget ble ledet av Njål Kverneland.

 

Følgende var på valg:

Leder: Torbjørn Kverneland, trakk seg –  Ny leder June Horntvedt.

 

Styremedlemmer:

Elisabeth Avdal  – Gjenvalgt for 2 nye år

Karen Anne Holmefjord– Gjenvalgt for 2 nye år.

Geir Solberg valgt inn i styret for 1 år, overtok etter June Horntvedt.

Varamedlemmer.

Ingeborg Frost – gjenvalg 1 år

Stine Lill Himberg trakk seg – Antje Heinrich valgt for 1 år

Geir Solberg inn i styret – Øyvind Askim valgt for 1 år.

Silje Couling Aas trakk seg – Johanne Torheim valgt for 1 år.

 

Rekkefølgen på varamedlemmene ble følgende:

  1. Ingeborg Frost
  2. Antje Heinrich
  3. Øvind Askim
  4. Johanne Torheim

 

Valg av to revisorer: Tor Gabriel Holtung og Eva Pedersen

Valg av utsending til årsmøtet: Utgår grunnet vedtektsendring.

 

Valg av valgkomité:

Lederen av valgkomiteen. Njål Kverneland gikk av etter tre år.  Torbjørn Kverneland valgt for 3 år.

Valgkomiteen består da av:

  1. Torill Hynne Fjære
  2. Eliann Holtung
  3. Torbjørn Kverneland

Innkommne forslag til vedtekstendring:

Forslag til vedtektsendring for vestfold fjordhestlag fra Njål Kverneland. Vedtektsendring vedtatt og vil bli utført.