Det nærmer seg vårens høydepunkt for mange, det vakreste eventyret, hvor fjordhestfolket samles. Årsmøtet i Norges fjordhestlag legges alltid til dagen før hingstutsillingen starter, slik har mange mulighet til å få med seg begge deler.

I år reiser Live Enerhaugen som utsending fra Vestfold fjordhestlag til årsmøtet i Norges fjordhestlag.  Årsmøtet er 1.mai på Nordfjord hotell – se årsmelding 2012 og innkalling årsmøtet.

2.-4.mai 2013 er selve hingstutstillingen på Eid. Her kommer det folk fra hele landet, og fra det store utland.  Alle vil se på hingstene og det vurders mulig kjøp. 3 års hingstene vises i løsmønstring i ridehuset på fjordhestsenteret på torsdag, etterfulgt av en hinderløype hvor de blir utfordret på ulike momenter som bru, paraply, tønne som skrangler osv. På fredag er det gjennomføring av kjøreprøven. Alle hingstene blir også mønstret i ringene på utstillingsplassen, klassevis og en og en.

4 års hingstene har alt vært på Eid i 5 uker.  De har vært gjennom ulike ride- og kjøreprøver, test i trafikk ol. På utstillingensdagene blir de igjen vist i ridning, løshopping og  bruks- og dressurkjøring. De mønstres også en og en, og klassevis.  Det blir gitt karakterer fra de ukene hingstene har vært på testen, og fra utstillingsdagene.  Karakterene blir presenter og lagt sammen til en vekta brukskarakter, som er med sammendraget og det endelige resultatet for hver hingst.

«Fjordhest for folket»

I år er det satt ned en egen komité som har jobbet med hingstutstillingen, med slagordet «Fjordhest for folket». Målet er å få flere publikummere og andre interesserte til å komme og se hva som skjer på Eid denne helgen. Det er et utrolig flott syn å se alle hingstene samlet; vasket, klippet og nypusset tripper de over utstillingsplassen. Se pressemelding.

48_-1144463806

I 2011 ble Nes Trym vist som hingst på Eid.