Bilder og referat fra tidligere år er enda ikke blitt flyttet over til de nye sidene våre. Ser du etter noe fra 2012 eller tidligere kan du fortsatt gå inn på vår gamle hjemmeside og lete i arkivet – www.vfhl.net.  Så snart vi har fått flyttet dette over, vil den gamle siden bli fjernet.