Julmøte 2021

Kirsten Aasvang og Tone Wien kommer og holder foredrag med tema høver og hovlidelser. Det blir servering av grøt og saft. Medlemsmøte er gratis for medlemmer og 50 for andre. Alle er hjertelig velkomne  Vi ønsker påmelding for å vite hvor mange vi skal bestille mat...

Jarlsbergutstillingen 2021

Har du meldt deg på i år? Siste frist for å melde er 10.08.2021, du kan melde deg på her: https://sportords.rikstoto.no/ords/f?p=110:2:2955907985588:::2:P2_UTST_ID:30006682 Sted: Jarlsberg travbane 18.september! Jarlsberg hoppe-, vallak- og unghestutstilling, samt...

Årsmøte Vestfold fjordhestlag

Årsmøte vil bli avholdt på Teams i år, Saksliste: 1. Valg av møteleder 2. Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Fastsetting av medlemskontingent 6. Valg Følgende er på valg• Leder• Styremedlemmer• Varamedlemmer• Revisorer• Nytt medlem...

Spørreundersøkelse

Det har blitt sendt ut en mail til alle medlemmene i Vestfold fjordhestlag, med en undersøkelse vedrørende en eventuell sammenslåing av Vestfold og Telemark fjordhestlag, se mailen her: https://mailchi.mp/1022069c8eed/underskelse