25. mars på Gamle Stasjonen Revetal

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg

 • Følgende er på valg
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisorer
  • Nytt medlem til valgkomiteen

7. Innkomne sake

Vel møtt alle sammen, laget spanderer brus og pizza 🙂

Mer info kommer, vi vil også ha innlegg fra ulike medlemmer så vel møtt til et årsmøte etterfulgt av et hyggelig medlemsmøte!