Årsmøte vil bli avholdt på Teams i år,

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg

 • Følgende er på valg
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisorer
  • Nytt medlem til valgkomiteen

7. Innkomne sake

Etter årsmøte blir det en liten trekning blandt alle som deltar på møte.

Det vil bli gjennomgang av undersøkelsen vi har hatt, spørsmål rundt aktiviteter i laget og hva medlemmene tenker om en evt. sammenslåing av fylkeslagene Vestfold og Telemark.

Susan Hellum kommer også til Teamsmøte og skal snakke litt om boken sin.