Har du meldt deg på i år?

Siste frist for å melde er 10.08.2021, du kan melde deg på her: https://sportords.rikstoto.no/ords/f?p=110:2:2955907985588:::2:P2_UTST_ID:30006682

Sted: Jarlsberg travbane 18.september!

Jarlsberg hoppe-, vallak- og unghestutstilling, samt uoff. føllklasse. Utstillingskomiteen for hest i Vestfold v/ Njål Kverneland. Tlf: 33062606 / 92021305. Mail: njaalkve@online.no eller idap_bugge@hotmail.com

Husk at man også kan stille i åpen klasse! Åpen klasse er for alle, du får en bedømmelse på hesten som ikke er offisiell og du kan velge om du vil vise kjøre/rideprøve.

På Jarlsbergutstillingen leverer Vestfold fjordhestlag ekstrasløyfe til Dagens fjordhest + en premie.

Send spørsmål til post@vestfoldfjordhestlag.no.