Det har blitt sendt ut en mail til alle medlemmene i Vestfold fjordhestlag, med en undersøkelse vedrørende en eventuell sammenslåing av Vestfold og Telemark fjordhestlag, se mailen her:

https://mailchi.mp/1022069c8eed/underskelse