Jarlsberg Travbane  Ulf Thoresen-rommet

kl 19.00 – 26.mars 2020

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg

 • Følgende er på valg
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisorer
  • Nytt medlem til valgkomiteen

7. Innkomne saker

 • Skal det jobbes med en sammenslåing av Telemark og Vestfold fjordhestlag? Saken er sendt inn og vil bli behandlet på årsmøte. Det skal stemmes over om komiteen skal jobbe videre mot en mulig sammenslåing, eller ikke.

Etter årsmøte blir det medlemsmøte med servering av pizza og brus, samt at Susan Hellum skal holde foredrag for oss om dommerkurs og høstmøte.

Håper vi sees 🙂