Familiemedlemskap                   250 kr

Hovedmedlemskap                     200 kr

+ for enkelt familiemedlem       25 kr

Betales inn til kontonummer 1594 09 44918 – merk hvem betalingen gjelder for, vi ønsker også fødselsår på alle medlemmene inkl. familiemedlemmer.

Du kan også Vippse over penger. Har du Vipps-appen på mobilen kan du søke opp Vestfold fjordhestlag, #50795, du får da opp teksten «Kontingent VFHL» – husk å merke hvem betalingen gjelder for!