Jarlsberg Travbane  Ulf Thoresen-rommet kl 19.00 – 23.mars 2018

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg

 • Følgende er på valg
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisorer
  • Nytt medlem til valgkomiteen

7. Innkomne sake

Vel møtt alle sammen, det blir servering av pizza og brus etter årsmøtet.