INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VESTFOLD FJORDHESTLAG

Dato: 31.mars 2016

Sted: Jarlsberg travbane – Ulf Thoresen-rommet

kl:19.00

1.Valg av møteleder

2. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsetting av medlemskontingent

6. Valg:

  • Valg av to revisorer
  • Valg av en til valgkomité

7. Innkomne saker

Etter årsmøte inviterer vi alle medlemmene til pizza og sosialt samvær med gjennomgang av årets aktiviteter og ønsker for året 2016. Vi oppfordrer medlemmene til å ta med utstyr til et lite bytte, brukt og salgsmarked.

Link til VFHL vedtekter