Årsmøte for Vestfold fjordhestlag ble avholdt på Jarlsberg travbane tirsdag 25.03, totalt 15 møtt.

Gjennomgang av utsendt sakslite og valg;

Nytt styremedlem: Antje Heinrich

To nye varamedlemmer: Beate Erdmann Olafsen og Karianne Høiland Roberg.

Vi takker Svein Andersen for mange aktive år i Vestfold fjordhestlag. Han valgte i år å trekke seg fra sitt styreverv, men vi håper og tror han allikevel kommer til å være med å arbeide for fjordhesten i Vestfold videre fremover.

Takk til varamedlem Ingeborg Frost som har vært en flittig hjelper.

Fullstendig referat kommer.

Etter årsmøte spiste vi pizza og hygget oss, takk for oppmøte.