25.mars 2014 blir det årsmøte for Vestfold fjordhestlag på Jarlsberg travbane.

Invitasjon vil bli sendt ut per post med Årsmedlingen 2013.