INNKALLING TIL ÅRSMØTE VESTFOLD FJORDHESTLAG

Dato: Torsdag 23.mars 2017

Sted: Jarlsberg travbane

– Ulf Thoresen rommet kl: 18.00

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Fastsetting av medlemskontingent
  6. Valg:
  • Valg av to revisorer
  • Valg av en til valgkomité
  1. Innkomne saker – det har kommet en sak fra Hedda Smukkestad – Sak til årsmøte i Vestfold Fjordhestlag, styret mottok saken 28.februar 2017.

Etter årsmøte inviterer vi alle medlemmene til pizza og hesteprat!

Live Enerhaugen kommer og snakker om høstmøte i Norges fjordhestlag 2016. Njål Kvernehland har også bedt om ordet etter årsmøtet.

Vel møtt alle sammen 🙂